Oude vriendschappen herleven

Game Jam 2012 had voor HVA-student Jur een leuke verrassing. Hij vond zijn oud klasgenoot van de lagere school terug: Tim.
Omdat hij pas tegen de avond arriveerde, werd hij door de organisatie in een voor hem onbekend team geplaatst. En heel toevallig zat in dat team Tim met wie hij vroeger in de klas zat van meester Bart.

Veel herinneringen hebben ze nog niet kunnen halen. Tim en Jur focussen zich nu vooral op Game Jam. Wel weten ze nog dat klas die uit groep 7 (Jur) en groep 8 (Tim) bestond, heel hecht was. De jongens gingen naar school in Nieuw Sloten, onder de rook van Amsterdam.